Endodoncie (ošetření kořenových kanálků)


Endodoncie spočívá v odstranění poškozeného nebo odumřelého zubního „nervu“ ze zubu. K poškození zubního nervu dochází nejčastěji v důsledku hlubokého kazu. Druhou nejčastější příčinou bývá úraz zubu.

Endodontické ošetření sestává z důkladného vyčištění kořenových kanálků, ve kterých se nachází zubní nerv (zubní dřeň), dále následuje přesné změření délky kořenových kanálků přístrojem Raypex a jejich opracování speciálními nikltitanovými nástroji. Po důkladné dezinfekci jsou kořenové kanálky hermeticky zaplněny trojrozměrnou kořenovou výplní, která brání dalšímu šíření bakterií.

Při endodontickém ošetření zubu je velmi důležitá čistota kořenových kanálků před jejich zaplněním. Abychom garantovali nejvyšší možnou čistotu, provádíme ošetření v izolaci zubu kofferdamem, což je napínatelná gumová blána. Tato blána také slouží k tomu, aby se vysoce koncentrované dezinfekční roztoky používané v průběhu ošetření kořenových kanálků nedostávaly do úst pacienta a nevyvolávaly nepříjemné pocity v průběhu ošetření.

Pokud nejsou správně ošetřeny kořenové kanálky (krátká kořenová výplň viditelná na rentgenu zubu nebo nedostatečná dezinfekce kořenových kanálků při jejich opracování) nebo pokud nejsou nalezeny a ošetřeny všechny kořenové kanálky může dojít k rozvoji zánětu v okolí hrotu kořene zubu („zubní váček“). I zub s rozsáhlým zánětem je většinou možné správným ošetřením kořenových kanálků zachránit.

Počet kanálků v jednotlivých zubech:

  • 1. Horní a dolní řezáky a špičáky - zpravidla jeden kanálek
  • 2. Horní a dolní třenové zuby (=čtyřky, pětky) - dva až tři kanálky
  • 3. Horní a dolní stoličky - tři až pět kanálků.

Korunku zubu s ošetřenými kořenovými kanálky je nutné obnovit laboratorně zhotovenou kompozitní rekonstrukcí – kompozitní onlayí nebo při rozsáhlé ztrátě tvrdých zubních tkání keramickou korunkou.

Endodoncie
Endodoncie
Endodoncie
Endodoncie
Endodoncie
Endodoncie
Endodoncie