Zubní křesla Stern Weber S 280

Tyto soupravy se švýcarským původem patří mezi absolutní světovou špičku již více jak 50 let. Stern Weber vlastní řadu patentů a inovací. Tyto zubní soupravy splňují naše vysoké požadavky na funkčnost, moderní vybavení a krásný design. Jsou pohodlné pro pacienty, plně automaticky stavitelné do jakékoliv polohy a vybaveny monitory na kterých lze sledovat rtg snímky. Automatický desinfekční program, tak aby pacient byl co nejvíce chráněn, je samozřejmostí.

Dentální mikroskop KAPS

Mikroskopická stomatologie je moderní odvětví zubního lékařství, které využívá výhod zvětšovací techniky při vyšetření i ošetření pacientů.

Úspěšně řeší situace, kdy jsou ošetřované struktury příliš malé na to, aby lidské oko dokázalo rozeznat všechny potřebné detaily.

Mikroskop ve stomatologii lez využít ve všech oblastech, od preventivních prohlídek k detailnějímu vyšetření, přes zhotovování výplní a protetické ošetření až k endodontickému ošetření kořenových kanálků, kde je jeho přínos nesporně největší.Operační mikroskop umožní přesné ošetření i v komplikovaných případech a zajistí dlouhodobou životnost zubu.

Často je s ním možné i napravit předchozí chyby a zachránit tak zub, u kterého první pokus o endodontické ošetření nebyl úspěšný.

S rozvojem nových ošetřovacích postupů, nových materiálů i přístrojů se kvalita zubní péče posouvá do úrovní, které ještě nedávno byly těžko představitelné. Využití zvětšovací techniky hraje ve zvyšování standardů ošetření významnou roli a proto je nabízíme i v našich ordinacích.

Digitální rentgeny My Ray RXDC a senzory Suni

Na naší klinice naleznete pouze digitální rentgenové přístroje a digitální americké senzory pro zpracování obrazu. Digitalizace rentgenování umožnila zásadním způsobem snížit dávku při vyšetření a mnohonásobně zlepšila také čitelnost a hodnocení rentgenových snímků. Digitální rentgeny jsou součástí zubních souprav.

Absolutně přesná diagnostika

Intraorální rentgen RXDC je nově navržený rentgenový přístroj od firmy MyRay. Využívá nejmodernější technologie a splňuje tak i nejnáročnější požadavky. RXDC je vysoce všestranný a spolehlivý rentgenový přístroj, který zaručuje absolutně přesnou diagnostiku. Specificky koncipovaná hlava rentgenu pro digitální rentgenové zobrazování v kombinaci s nejmenším možným ohniskem pro intraorální zobrazování (0,4mm) garantuje ostrý obraz.

Nejtenčí senzory na světě

Naše digitální senzory od americké firmy Suni jsou nejtenčí a nejodolnější senzory na světě s vysokým rozlišením snímků. Výhodou senzorů je zakulacení a snížení ostrosti hran pro zvýšený komfort pacienta. Senzory máme ve dvou velikostech, tak abychom pokryli potřeby i dětských pacientů.

Zdravý a bezpečný

RXDC s vysokofrekvenčním generátorem rentgenového záření od firmy Toshiba, významně redukuje radiační dávku. Nejvíce škodlivé měkké záření je téměř úplně eliminováno díky vysoce výkonnému generátoru. Použitím 12“ čtyřhranného kolimátoru se rovněž minimalizuje exponovaný povrch těla. To zajišťuje lepší kvalitu snímku a vyšší ohled na zdraví pacienta.

Implant Center Satelec

Tento jedinečný přístroj kombinuje nejlepší ultrazvukovou a motorovou technologii pro předimplantační chirurgii, implantační chirurgii a implantační péči. Satelec je světovou špičkou ve výrobě chirurgických motorů používaných při implantaci. Implant centrum disponuje také ultrazvukovým generátorem používaným pro piezochirurgii.

Piezochirurgie je nová metoda, která otevírá nové možnosti v oblasti implantologie a kostní chirurgie. Speciálně vyvinuté nástroje jsou ultrazvukem rozkmitány a umožňují extrémně šetrnou a atraumatickou práci s kostí. Další výhodou je, že při piezochirurgii téměř není přítomné krvácení, kost není traumatizována a hojení je tím pádem mnohem rychlejší. V průběhu celého zákroku přístroj umožňuje chlazení sterilním fyziologickým roztokem.

Beefill 2in1 – 3D plnění kořenových kanálků

Beefill je nejnovější přístroj na plnění kořenových kanálků. Kanálek je zaplněn ve dvou fázích. V první je zaplněn hrot kořenového kanálku metodou vertikální kondenzace. Ve druhé fázi je kanálek zaplněn teplou gutaperčou, která zajistí rovnoměrné hermetické zaplnění a dokonalé utěsnění po celé délce kořenového kanálku.

Výhodou této metody je možnost optimálního zaplnění a nízké riziko následných komplikací. To vše je předpokladem pro dlouhodobé využití ošetřeného zubu.

Apexlocator Raypex

Jedná se o elektronický přístroj, který slouží k přesnému určení délky kořenových kanálků. Toto měření je velmi důležité pro správné provedení endodontického ošetření zubu. Měření apexlokátorem je naprosto bezbolestné a bezpečné.

Endomotor + nikl-titanové nástroje Mtwo – bezpečné opracování kořenových kanálku

Kombinace endodontického motoru a osvědčených nástrojů MTwo na opracování kořenových kanálků umožňuje optimální přípravu kanálků na výplach a následné zaplnění. Strojové opracování kořenových kanálků Ni-Ti nástroji, které jsou pevné a zároveň pružné a ohebné je s výhodou využito i při ošetření kanálků se složitější anatomií, zejména kanálků úzkých, zahnutých. Strojové opracování kořenových kanálků výrazně zvyšuje efektivitu endodontického ošetření a zaručuje kvalitu ošetření.

Vysokofrekvenční kauter Bonart

Vysokofrekvenční kauter je přístroj pracující s vysokofrekvenčním elektrickým proudem. Používá se k ošetření měkkých tkání místo skalpelu. Je vhodný zejména pro zpřístupnění kazů zasahujících pod dáseň, tím nám umožňuje „zachránit“ zuby s rozsáhlými kazy. Dále způsobuje hemokoagulaci tj. stavění krvácení. Výhodou použití řezu elektrickým proudem je výrazně nižší pooperační bolestivost a rychlejší hojení. Je vhodný také k menším chirurgickým zákrokům, jako jsou například estetické korekce linie dásní u předních zubů.

Lupové brýle Surgitel a SandyGrendel

Lupové brýle je jedna z věcí, na které si velmi zakládáme. Zvětšení jako takové představuje pro stomatologii jeden z velkých kroků kupředu. Na rozdíl od vyšetření či zákroku sledovaného pouze lidským okem nabízí ošetření s lupovými brýlemi výrazně lepší a přesnější výsledky. Umožňuje, mimo jiné, včasné nalezení a minimálně invazivní léčbu zubního kazu. Jsou používány i pro přesnou protetiku – například kontrola preparace na zubní korunky a můstky. A jsou nezbytné pro nalezení všech kořenových kanálků v zubu při endodontickém ošetření.

Používáme lupové brýle dvou předních světových výrobců. Švýcarské SandyGrendel se pyšní titulem nejlehčích brýlí na trhu, při zachování špičkových optických vlastností. A lupové brýle značky SurgiTel (s ergonomickými obroučkami od firmy Oakley) jsou považovány za absolutního leadera mezi lupovými brýlemi.

Lupové brýle máme nasazeny, jak při preventivní prohlídce, tak po celou dobu jakéhokoli ošetření. Tímto Vám, našim klientům, zaručujeme maximální možnou kvalitu v kterémkoliv aspektu naší práce.

Kofferdam

Kofferdam je speciální gumová blána, která slouží k izolaci zubů, na kterých se pracuje. Zajišťuje komfort pro pacienta a ideální pracovní prostředí pro zubaře. K zubům se nedostanou sliny a zůstanou zcela v suchu. Pacient při ošetření může v klidu polykat, s výhodou, že mu do úst neteče žádná voda a také žádné chemikálie. Díky kofferdamu se stává ošetření velmi pohodlné. Je to naprosto nezbytná pomůcka například ve chvíli, kdy zhotovujeme bílé výplně. Ty při práci velmi nesnášejí jakoukoli kapku vlhkosti, vůbec nejhorší je krev nebo slina. V případě, že se bílá výplň zhotovuje bez této blány (kofferdamu), je pak velká pravděpodobnost, že bílá výplň nedostatečně přilne k zubu a bude hrozit riziko jejího vypadnutí.

Dále je použití kofferdamu nutné při endodoncii – ošetření kořenových kanálků, kdy se tak zcela zamezí kontaminování kanálku slinami a pacientovi se do úst nedostanou žádné výplachové roztoky.

Ultrazvukové koncovky

Při odvrtávání kazu používáme, jak klasické diamantové vrtáčky, tak i ultrazvukové koncovky. Ultrazvukové koncovky jsou vhodné zejména k dokončení preparace zubu, tedy k zahlazení ostrých hran a také k odstranění oslabených částí skloviny. Pokud se tyto kroky vynechají jsou tato místa zubu náchylná na odlomení, což vede k selhání výplně.

Ultrazvukové koncovky dále používáme při endodoncii (ošetřování kořenových kanálků), kdy jsou používány k preparaci a následné aktivaci výplachového roztoku, čímž se několikanásobně zvýší jeho dezinfekční účinek. Dojde tak k mnohem lepšímu „vyčištění“ kořenového kanálku od bakterií a tím se zvyšuje úspěšnost endodontického ošetření zubu a jeho delší zachování v ústech.

Autokláv Cominox Sterilclave 24BHD a osmózní demineralizátor OsmyWater

Autokláv Cominox třídy B zajišťující prvotřídní sterilizaci stomatologických nástrojů. Proces sterilizace je automaticky zapisován a kontrolován.

Pro autoklávy a zubní soupravy máme na klinice i jedinečné zařízení na úpravu vody – Osmywater a SpeedyWater. Jedná se o demineralizační přístroje pracující na principu reverzní osmózy. Oba přístroje mají kontinuální monitoring kvality vody. Takto upravenou vodu používáme v našich zubních soupravách a také při sterilizaci nástrojů.

Sterilizační vybavení kliniky doplňují ještě zařízení Cominox Flash – jedná se o svářečky sterilizačních obalů. Jsou důležité pro správnou sterilizaci chirurgických nástrojů a pro dlouhodobé skladování ostatních nástrojů.