Bílá výplň

Pokud se na zubu objeví kaz, musíme jej odstranit a obnovit tvar zubu výplní. K tomu používáme různé druhy výplní. V našich ordinacích je nejčastěji používanou výplní fotokompozitní bílá výplň, což je nejestetičtější výplňový materiál.

Tato výplň je téměř k nerozeznání od vlastního zubu.

Výplní nevyplňujeme pouze dutinu v zubu způsobenou kazem, naopak výplní obnovujeme původní tvar zubu se všemi jeho hrbolky a rýhami tak, aby byl zub plnohodnotně nahrazen a plnil svou funkci v procesu žvýkání.

Hlavní výhodou bílé výplně je, že se pevně váže ke zbývajícím zubním tkáním, a to pomocí speciálních „lepidel“. To je hlavní rozdíl od výplně amalgámové, která se k zubu vůbec nelepí. Aby byla vazba mezi zubem a výplní kvalitní, nesmí se během zhotovení výplně na zub dostat vlhkost, slina či krev z dutiny ústní. To zajistíme tak, že zub kryjeme speciální gumovou blánou – kofferdamem.

HLAVNÍ VÝHODY BÍLÉ
FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLNĚ:
  • Vysoce estetický vzhled
  • Vrtání pouze v rozsahu kazu
  • Adhezní vazba výplně k zubu
  • Zachování více zdravých zubních tkání
  • Barevná napodobitelnost zubu

Další, neméně důležitou výhodou je, že na bílou výplň není třeba tak rozsáhlé odvrtání zubu, jako na výplň amalgámovou. Na bílou výplň vrtáme zub pouze v rozsahu kazu, čímž výrazně šetříme zbývající zdravé zubní tkáně, které jsou velmi cenné. Na amalgámovou výplň je nutné odvrtat velký rozsah zubu, a to včetně zdravých zubních tkání, a to jen proto, aby se amalgámová výplň v zubu zaklínila a nevypadla, neboť amalgám se k zubu nijak neváže.

K dispozici máme velkou škálu barev a různých transparencí fotokompozitních bílých výplní.

Jelikož žádný zub není pouze jednobarevný, můžeme jednu výplň modelovat i z několika různých odstínů. Výplň zhotovujeme z malých vrstev a každou samostatně vytvrzujeme světlem polymerační lampy. 
Bílou výplní řešíme také většinu kazů a defektů u dětských zoubků. Správně zhotovená bílá výplň je pro dětské zuby vždy daleko lepší než černá, amalgámová výplň. 
Ihned po zhotovení fotokompozitní bílé výplně můžete na zub kousat, bílá výplň je dostatečně vytvrzená již při odchodu z ordinace. 
Použitím optického zvětšení (lupových brýlí) a kofferdamu (gumová blána) zvyšujeme přesnost a prodlužujeme trvanlivost výplní v ústech.

další nabízené služby