Mikroskopické ošetření

Mikroskopická stomatologie je moderní odvětví zubního lékařství, které využívá výhod zvětšovací techniky při vyšetření i ošetření pacientů. Úspěšně řeší situace, kdy jsou ošetřované struktury příliš malé na to, aby lidské oko dokázalo rozeznat všechny potřebné detaily.

Mikroskop ve stomatologii lez využít ve všech oblastech, od preventivních prohlídek k detailnějímu vyšetření, přes zhotovování výplní a protetické ošetření až k endodontickému ošetření kořenových kanálků, kde je jeho přínos nesporně největší.

Operační mikroskop umožní přesné ošetření i v komplikovaných případech a zajistí dlouhodobou životnost zubu. Často je s ním možné i napravit předchozí chyby a zachránit tak zub, u kterého první pokus o endodontické ošetření nebyl úspěšný.

S rozvojem nových ošetřovacích postupů, nových materiálů i přístrojů se kvalita zubní péče posouvá do úrovní, které ještě nedávno byly těžko představitelné. Využití zvětšovací techniky hraje ve zvyšování standardů ošetření významnou roli a proto je nabízíme i v našich ordinacích.

další nabízené služby